تماس با ما

اطلاعات تماس با دفتر نشریه
آدرس دفتر تهران، جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان بنیان، طبقه دوم، دبیرخانه نشریات علمی-پژوهشی
نحوه ارتباط برای ارتباط با دفتر نشریه اینجا را کلیک کنید
آدرس ایمیل japtm@modares.ac.ir